In overleg met de gemeente Oud-Heverlee hebben we beslist om in deze fase van de pandemie aan elke toeschouwer te vragen zich aan te melden met Identiteitskaart en Covid Safe Ticket. Deze werkwijze zorgt voor duidelijkheid naar spe(e)l(st)ers, supporters en medewerkers.

Volgende wedstrijd Heren A

Zaterdag - 23/10/2021 - 20u30


Ploegsamenstelling en
volledige kalender


Streaming wedstrijd


Volgende wedstrijd Dames A

Woensdag - 20/10/2021 - 20u30


Ploegsamenstelling en
volledige kalender

Onze shirtsponsorsVHL-Ongeval-Detail

Ongeval

Terug

We wensen het je niet toe, maar iedere sporter krijgt vroeg of laat wel eens af te rekenen met één of andere kwetsuur. Door jouw aansluiting bij de Vlaamse Volleybalbond ben je verzekerd tegen lichamelijke schade.


Wat moet je doen bij een kwetsuur of ongeval?

Je vult een verzekeringsformulier (aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen) in en bezorgt dit zo snel mogelijk (binnen de 8 dagen) aan de secretaris van VHL. Die stuurt dit formulier digitaal door naar de verzekeringsmaatschappij.


Waar vind je dit formulier?

Blanco formulieren liggen ter beschikking in het secretariaat van de sporthallen van Haasrode en Heverlee (vraag dit aan je trainer of coach). Je vindt het formulier ook op de website van de Vlaamse Volleybalbond (link).


Hulp bij het invullen van het verzekeringsformulier:

 • Bladzijde 1:
  • Punt 1: 'identiteit van de verzekeringsnemer' wordt aangevuld door de secretaris.
  • Punt 2: 'identiteit van het slachtoffer' wordt zo volledig mogelijk ingevuld door het slachtoffer of zijn gevolmachtigde.
  • Punt 3: 'gegevens van het ongeval' wordt zo volledig mogelijk ingevuld door het slachtoffer of zijn gevolmachtigde.

 • Bladzijde 2:
  • Punt 4: 'beschrijving van het ongeval' wordt zo nauwkeurig mogelijk ingevuld: een korte verklaring hoe het ongeval is gebeurd en welke lichaamsdelen er zijn gekwetst of geraakt.
  • Punt 5: 'betrokkenheid andere partijen' moet alleen worden ingevuld als een derde, vreemd aan de club, betrokken is bij het ongeval.
  • Punt 6: 'getuigenissen': eventueel naam van de trainer of medespeler in te vermelden.
  • Punt 7: 'toezicht': niet verplicht indien punt 6 hierboven werd ingevuld.

BELANGRIJK:

Niet vergeten een kleefbriefje van de mutualiteit aan te brengen op de daarvoor voorziene plaats op het formulier en dit te ondertekenen.
Een geneeskundig getuigschrift moet worden ingevuld door de behandelende arts en moet eveneens worden bijgevoegd bij de aangifte.


Wat daarna?

Alle onkostennota’s (arts, kinesist, apotheek, enz.) moeten zorgvuldig worden bijgehouden en bij navraag worden opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij.
Na volledig herstel en VOOR het hervatten van de trainingen of wedstrijden moet ALTIJD een geneeskundig attest van genezing worden opgemaakt door de behandelende arts. Dit attest moet worden opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Bij nalaten hiervan ben je bij een volgend ongeval niet meer verzekerd!

Indien je vragen hebt, kan je altijd terecht bij de secretaris van VHL: Elaerts Eddy, Banhagestraat 59, 3052 Blanden of op het nummer 016/40.25.75 of 0494/92.22.56.
Onze hoofdsponsors